ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδύουμε στην συνεχή εξέλιξη των καλλιεργειών μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την βέλτιστη ποιότητα των αρωματικών φυτών μας.

Επιστημονική έρευνα & εποπτεία

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουμε διεξάγει συγκριτική μελέτη των χημικών συστατικών φυτικών ειδών του γένους Sideritis L. (S.scardica, S.perfoliata, S.raeseri) με σκοπό να κατανοήσουμε τον τρόπο διαφοροποίησης κάθε είδους ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειάς του. 

Με συστηματικές αναλύσεις στα αρωματικά φυτά μας, εγγυόμαστε τα σταθερά υψηλά τους ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Μέλισσα & αρωματικά φυτά

Έχουμε δημιουργήσει πρότυπο κτήμα με διαφορετικές ζώνες των 3 ειδών του γένους Sideritis, λεβάντας, ρίγανης, δεντρολίβανου και θυμαριού, όπου έχουμε τοποθετήσει ένα σύνολο μελισσιών. Παρατηρούμε την αλληλεπίδραση της μέλισσας με κάθε φυτό ξεχωριστά κατά την περίοδο ανθοφορίας του.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μελετάμε τον τρόπο με τον οποίο η απόδοση του κάθε φυτού επηρεάζεται από αυτή την αλληλεπίδραση.

Top