Όροι & Προϋποθέσεις

oros-herbs.com

Ο διαδικτυακός τόπος oros-herbs.com παρέχεται και λειτουργεί από την Α.Κ. ΓΑΚΗΣ Ο.Ε. (στο εξής η «Επιχείρηση», «εμείς», «εμάς»), που εδρεύει στο Γραμματικό Σοφάδων, ΤΚ 43300, Καρδίτσα, Ελλάδα με ΑΦΜ 800982029 και ΔΟΥ Καρδίτσας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@oros-herbs.com και περιγράφει τις υπηρεσίες καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίου αρωματικών φυτών, βοτάνων και αφεψημάτων υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους Ορους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Απορρήτου, και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους 2251/1994, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, καθώς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου.

Κατά την πρόσβαση σε ή τη χρήση της ιστοσελίδας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους Ορους και Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν. Υποχρεούστε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.

Δεν δύνασθε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της ιστοσελίδας καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν και δεν δύνασθε να βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της. Εάν παραβιάζετε, από δόλο ή αμέλεια, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους Ορους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου), θα καθίστασθε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν στην Επιχείρηση, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, τους συνεταίρους ή τους παρόχους αδειών.

Ολες οι πληροφορίες που προσφέρονται από το oros-herbs.com περιορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτική ή ενημερωτική χρήση. Οι ανακοινώσεις και τα προϊόντα δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε κατάστασης ή ασθένειας για τα οποία, σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κατά την περιγραφή των προϊόντων μας στην ιστοσελίδα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστοτόπους και αντίστοιχα εξωτερικοί ιστότοποι μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς τον παρόν ιστότοπο. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο ή τη λειτουργία των εν λόγω εξωτερικών ιστοτόπων και δεν επιδοκιμάζουμε ή εγκρίνουμε απαραίτητα τις πληροφορίες, το υλικό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτών, αποποιούμαστε δε κάθε ευθύνης, όπως και αυτή προέκυψε, σε σχέση με το περιεχόμενο ή τη λειτουργία οποιουδήποτε εξωτερικού ιστοτόπου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο που διατίθεται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, εικονιδίων, εικόνων, σχεδίων, ηχητικών αποσπασμάτων, συνθέσεων δεδομένων και λογισμικού καθώς και συνδυασμού αυτών είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης, των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, των συνεταίρων ή των παρόχων αδειών.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλα τα ονόματα φίρμας, προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι κατατεθέντα σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή σήματα υπηρεσιών της Επιχείρησης. Δεν δύνασθε να διανέμετε προϊόντα ή να παρέχετε υπηρεσίες υπό ή με μνεία σε ή με άλλο τρόπο να κάνετε χρήση ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή σήμα υπηρεσίας OROS ή να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυμμένου κειμένου» (hidden text) που κάνει χρήση τέτοιων σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Επιχείρησης ή του δικαιούχου αυτού του σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματος υπηρεσιών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ολα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα διέπονται από τους Ορους  και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποια από αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, όπως διαθεσιμότητα και χαρακτηριστικά των προϊόντων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμη στη σελίδα προϊόντων.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν επιθυμούμε να λάβουμε οποιαδήποτε εμπιστευτική, απόρρητη ή ιδιόκτητη πληροφορία ή άλλο υλικό από εσάς είτε μέσω της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως. Οποιαδήποτε σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία υποβάλλετε ή αποστέλλετε σε εμάς θα θεωρηθούν μη εμπιστευτικά ή μη απόρρητα, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία προ της υποβολής τους σε εμάς. Υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία σε εμάς, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι είναι πρωτότυπα και ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαίωμα επ’αυτών. Ολα τα σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία που υποβάλλετε, είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της Επιχείρησης και θα έχουμε απεριόριστο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης και ανάρτησης αυτών των στοιχείων ή πληροφοριών (εν μέρει ή εν όλω) παγκοσμίων ή/και ενσωμάτωσης σε άλλα έργα και σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία ήδη γνωστή ή στο μέλλον αναπτυχθείσα. Επίσης, εγγυάσθε ότι παραιτείστε από οποιοδήποτε «ηθικό δικαίωμα» σε αναρτηθείσα πληροφορία και στοιχεία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η ιστοσελίδα καθώς και κάθε διαθέσιμο μέσω αυτής περιεχόμενο, διατίθεται «ως έχει». Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστεό δίκαιο, η Επιχείρηση αρνείται την παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, ρητής ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ρητά αποδέχεστε ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με δικό σας κίνδυνο και ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για κάθε δαπάνη σε περίπτωση ανάγκης επιδιόρθωσης ή επισκευής οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιείτε προκειμένου να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Ούτε εμείς ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνεργατών μας εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα θα είναι χωρίς διακοπές και χωρίς λάθη, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Ούτε εμείς αλλά ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνεργατών μας εκφράζουμε ή εγγυόμαστε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση, ποιότητα, εκτέλεση ή καταλληλότητα της ιστοσελίδας ή κάθε διαθέσιμου μέσω αυτής περιεχομένου. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος στην ιστοσελίδα ή σε διαθέσιμο μέσω αυτής περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι το μοναδικό μέσο αποκατάστασης είναι να παύετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη (όπως και να προέκυψε) έναντι των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας ή τρίτων για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, του περιεχομένου της ή των συνδέσμων που περιέχονται σε αυτήν.

Ολα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα υπόκεινται αποκλειστικά και μόνο σε εφαρμοστέες ρητές εγγυήσεις. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αρνούμαστε άλλες εγγυήσεις οποιασδήποτε φύσης, ρητές ή μη συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Αρνούμαστε πάσα ευθύνη σχετική με την ελαττωματικότητα ή αποτυχία των προϊόντων, τη μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε κώδικα ή την κακή εφαρμογή.

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν.

ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Αποδέχεστε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας διαφυλάξετε από κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης εύλογης δικηγορικής αμοιβής, που απορρέει από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή αίτηση τρίτου προσώπου συνεπεία της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Επίσης, αποδέχεστε να μας αποζημιώσετε για κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης εύλογης δικηγορικής αμοιβής, που απορρέει από τη χρήση από εσάς μηχανών λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή αντίστοιχων συλλογέων δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην οποία θα προβείτε και η οποία επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, των οποίων αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε σχετική διαφορά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Οροι και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η Πολιτική Απορρήτου, αποτελούν συνολική και μοναδική μεταξύ μας συμφωνία αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς. Επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε τους Ορους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας τις τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα. Κάθε τροποποίηση θα έχει ισχύ από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των Ορων και Προϋποθέσεων. Είναι δυνατό να άρουμε οποιοδήποτε δικαίωμα παραχωρήθηκε με τους Ορους και Προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οφείλετε να συμμορφώνεστε αμέσως με οποιαδήποτε τέτοια άρση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, ως ισχύει, της παύσης κάθε χρήσης της ιστοσελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές.

Top