ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Ξήρανση αρωματικά φυτά

Διαλέξεις για την ξήρανση των αρωματικών φυτών πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των σεμιναρίων που διοργανώνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Θεσσαλία. Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που ο γεωπόνος της ομάδας του OROS ήταν ένας από τους κύριους εισηγητές!

Ο Κωνσταντίνος Γάκης ασχολείται με τη καλλιέργεια βιολογικών αρωματικών φυτών για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η πολυετής καλλιεργητική του εμπειρία σε συνδυασμό με το ερευνητικό και επιστημονικό του υπόβαθρο τον καθιστούν ειδικό σε θέματα παραγωγής αρωματικών φυτών.

Ξήρανση αρωματικών φυτών

Η ξήρανση, όπως τόνισε, είναι η πιο κρίσιμη διαδικασία στην παραγωγή των αποξηραμένων αρωματικών φυτών. Ο σκοπός της είναι να μειωθεί η περιεκτικότητα του προϊόντος σε υγρασία, σε ένα επίπεδο που να :

  • εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών
  • εμποδίζει την αλλοίωση του προϊόντος
  • επιτρέπει την αποθήκευση του σε σταθερή κατάσταση.

Μεταχείριση κατά και μετά τη συγκομιδή

Εξίσου σημαντική, όπως είπε, είναι και η διαδικασία της συγκομιδής. Πέρα από τον κατάλληλο χρόνο συλλογής των αρωματικών φυτών, κάθε καλλιεργητής οφείλει να δίνει ιδιαίτερο βάρος στην μέθοδο που χρησιμοποιεί, χειρωνακτική ή μηχανική.

Η μεταφορά του προϊόντος μετά τη συλλογή του είναι επίσης ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Η συγκομισθείσα πρώτη ύλη πρέπει να μεταφέρεται αμέσως στις εγκαταστάσεις μεταποίησης. Όλα τα δοχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη συγκομιδή πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από μολύνσεις.

Τρόποι ξήρανσης

Εκτενή αναφορά έκανε επίσης στους διαφορετικούς τρόπους ξήρανσης, με πιο διαδεδομένους την έκθεση :

  • στον ήλιο
  • στον αέρα
  • σε θερμό αέρα – ξηραντήρας.

Αποθήκευση

Η σωστή αποθήκευση των προϊόντων μετά την ξήρανση τους συμβάλλει καθοριστικά στην διατήρηση της ποιότητας τους. Η αποθήκευση των αποξηραμένων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε αντίξοες συνθήκες υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα τους.

Το επίπεδο υγρασίας του φυτικού υλικού που πρόκειται να αποθηκευτεί πρέπει να είναι κάτω από 10%. Οι αποθήκες πρέπει να είναι ξηρές και με κατάλληλο εξοπλισμό ελέγχου και καταγραφής της θερμοκρασίας.

 

Όπως τόνισε επανειλημμένως, είναι πολύ σημαντικό η ξήρανση και η μεταχείριση των αρωματικών φυτών να γίνεται σωστά προκειμένου να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα τους.

Top